Naše webináře

Webináře jsou jednou ze součástí naší vzdělávací sekce v MOVE LAB INSTITUTE. Představují Inspirativní materiály/události/akce spíše kratšího charakteru, které přinášejí “ochutnávku” různých konceptů, na které pak navazují jejich vícedenní workshopy či certifikační školení.

Mají několik formátu: online s interaktivním charakterem s možností se zapojit v podobě položení dotazů nebo předtočené dopředu  či jsou to záznamy z našich akcí . 

Výhodou je, že se k webinářům pak později můžete kdykoliv individuálně vrátit, což je dobrým benfitem pochopení daného tématu .

 

 

Webináře Školení

Aktuální nabídka webinářů